Pangari-ari saga Sama

Sayap-Sayap

Tabil maka Turung-Turung

Turung-Turung

Tabil

Tabil

Tepo

Tepo Mapun